ఈ కింద ఉన్న పదాలకు మీకు సరనిపించిన అర్థాలు క్లిక్ చేసి ఆఖర్న Check! చేసుకోండి.

Saturday, February 25, 2006

Quiz 5 - ఇంకొన్ని పదాలు


1. ఆణి

తెల్లని

నల్లని

గుండ్రని

గుండ్రంగా లేని

--------------------------------

2. తరణి

కల్లు

సూర్యుడు

కన్య

నది

--------------------------------

3. కవ్వడి

వెన్న

మజ్జిగ

అర్జునుడు

దూలం

--------------------------------

4. కాణాచి

జాతర

హక్కు

చెరువు

వంశం

--------------------------------

5. గాదము

పచ్చిక

చెట్టు

ఆకు

చెక్క

--------------------------------

6. కల్లోలము

అల

గాలి

యుద్ధం

ఆట

--------------------------------

7. మంజూష

వెలుగు

పెట్టె

లత

వీణ

--------------------------------

8. అక్షము

పాచిక

మందు

వరి

గుర్తు

--------------------------------

9. వంత

బాధ

చిందు

హక్కు

పడమర

--------------------------------

10. మాపు

ఎల్లుండి

సాయంత్రం

ఆదివారం

పండగ

--------------------------------


2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

హమ్మయ్యా..!! ఎన్నాళ్ళకెన్నాళ్ళకు..

Tuesday, March 07, 2006 8:09:00 AM  
Anonymous Murali Krishna said...

8/10 ... good know!

Thursday, March 09, 2006 3:27:00 AM  

Post a Comment

<< Home