ఈ కింద ఉన్న పదాలకు మీకు సరనిపించిన అర్థాలు క్లిక్ చేసి ఆఖర్న Check! చేసుకోండి.

Saturday, December 17, 2005

Quiz 4 - పురాణాలు


1. ధృష్టం

దిట్టం

రాజ్యం

గెలుపు

పూచీ

--------------------------------

2. ద్యుమ్నం

కత్తి

రథం

సుంకం

బలం

--------------------------------

3. రావణం

దంతం

అరుపు

కల్లు

ద్వీపం

--------------------------------

4. సవ్యం

కుడి

ఎడమ

బాణం

గురి

--------------------------------

5. కంసం

కంచు

కొరడా

తోడేలు

కొలిమి

--------------------------------

6. సౌరి

రాహువు

ఇంద్రుడు

శని

రాముడు

--------------------------------

7. నకులం

గుర్రం

బొగ్గు

ముంగిస

పగ్గం

--------------------------------

8. కేతువు

మంచు

గుండం

జెండా

అగ్నిపర్వతం

--------------------------------

9. చేలం

పిండి

వస్త్రం

ఇల్లు

తిండి

--------------------------------

10. కీచకం

ఘోరం

వెదురు

మత్తు

గర్వం

--------------------------------


Thursday, December 15, 2005

Quiz 3 - రకరకాలు


1. కపర్దం

జింకచర్మం

ముడి

రాగి

బూడిద

--------------------------------

2. రజని

కాటుక

పసుపు

కుంకుమ

సిందూరం

--------------------------------

3. అర్గళం

తలుపు

గడియ

తెర

గోడ

--------------------------------

4. కొత్తెం

తాడు

సంచి

తోక

గుజ్జు

--------------------------------

5. బాసాడి

మాట్లాడి

పూలబుట్ట

కూతురు

పాట

--------------------------------

6. ఏరువాక

సాగు మొదలుపెట్టటం

నారు పోయటం

నీరు పెట్టటం

కుప్ప నూర్చటం

--------------------------------

7. బదరి

రేగుచెట్టు

చెరువు

బంగారం

భూమి

--------------------------------

8. దుగ్ధం

కోరిక

పాలు

అసూయ

అగ్ని

--------------------------------

9. విమానం

రథం

ఇల్లు

పక్షి

మబ్బు

--------------------------------

10. ద్యుమ్నం

డబ్బు

కాంతి

కవచం

వేగం

--------------------------------


Tuesday, December 13, 2005

Quiz 2 - పేర్లు


1. సుధ

భూమి

సున్నం

వాన

విషం

--------------------------------

2. సూదనం

పెంచటం

ఇవ్వటం

చంపటం

తీసుకోవటం

--------------------------------

3. రజని

రాత్రి

ఇనుము

వజ్రం

నది

--------------------------------

4. కౌశికం

గుడ్లగూబ

కండువా

పిలక

కర్ర

--------------------------------

5. కీరం

అమృతం

చిలుక

పట్టు

చక్కెర

--------------------------------

6. స్నిగ్ధం

చల్లని

మెత్తని

తెల్లని

సన్నని

--------------------------------

7. సారంగం

దుప్పి

నాటకం

కిరీటం

ఎరుపు

--------------------------------

8. సౌరి

వీరుడు

యముడు

క్షమాపణ

సూర్యుడు

--------------------------------

9. విపుల

భూమి

దారం

గ్రంథం

నాగలి

--------------------------------

10. అరవిందం

కన్ను

మొగ్గ

పద్మం

చేప
(Red = Wrong Answer, Blue = Right Answer, Green = Answer)

Monday, December 12, 2005

Quiz 1


1. పిలుకు

చర్మం

కళ్లెం

గర్వం

వయసు

--------------------------------

2. గావు

బాధ

బలి

అడవి

ఏడుపు

--------------------------------

3. విరించి

కవి

బ్రహ్మ

కోకిల

ఈక

--------------------------------

4. ఏటికోలు

స్వాగతం

నమస్కారం

వీడ్కోలు

విందు

--------------------------------

5. కాకోలం

విషం

పాము

కాకి

యుద్ధం

--------------------------------

6. అందలం

అంతస్తు

పల్లకీ

ఆకాశం

స్వర్గం

--------------------------------

7. అనిలం

గాలి

ఆకాశం

శుద్ధం

కీర్తి

--------------------------------

8. ఈద

నీరు

కత్తి

గాలి

సుడి

--------------------------------

9. టెక్కెం

బండి

జెండా

గర్వం

పంచె

--------------------------------

10. లలామం

గుర్తు

పుణ్యం

జడ

నక్షత్రం

(Red = Wrong Answer, Blue = Right Answer, Green = Answer)